Ikke kategoriseret

Fortiden kan have betydning for nutiden: prøv regressionsterapi

Dig der læser denne artikel, har højst sandsynligt studset over overskriften. At fortiden kan have betydning for nutiden er mere almindeligt velkendt, men nogle kan have forskellige opfattelser af fortiden og dens betydning. Den opfattelse man har af fortiden kan have betydning for ens muligheder for f.eks. at vælge retning i nutiden. Man kan f.eks. have en opfattelse af, at man er sådan en der ikke duer i skolen, og derfor vælger man ikke at tage en uddannelse, selvom man måske godt ville kunne nu, fordi udfordringerne i skolen handlede om andre ting såsom uro og mistrivsel og ikke nødvendigvis mangel på faglige kompetencer. Ved hjælp af regressionsterapi, kan vænne fortidens betydning og derfor opnå flere muligheder i nutiden.

Barndommens betydning

Måden man opfatter barndommen på har stor betydning for, hvilke muligheder man har i dag. Man kan f.eks. huske tilbage på en god barndom, tænke om det som om at det har været godt og trygt, men hvis man bliver spurgt mere ind, har der måske været vold fra forældrenes side eller anden form for svigt, som man bevidst eller ubevidst vælger at fortrænge eller ændre betydningen af. Der kan være gode ting ved ikke at huske de svigt, man har oplevet, men det kan lagre sig i kroppen så man f.eks. går med tanker om, at man selv er skyld i nogle ting, at man er uduelig og at man ikke har ret til at være i denne verden. Ved at opnå en erkendelse af, at man ikke selv har været årsagen til de svigt man har oplevet, kan man i højere grad slippe de selvkritiske tanker, der tynger en. Man kan også have en oplevelse af at hele barndommen har været svær, og at der ikke er noget i barndommen der har været godt. Hvis man taler mere om det og tillader sig rigtigt at huske, kan man måske nævne gode oplevelser såsom fødselsdage, ferier osv., hvor de ting der nager ikke har været til stede. Ved at øve sig i at huske de gode ting, kan man få et mere nuanceret billede af ens barndom, og evt. i højere grad slippe tankerne om alt det svære og huske på de gode oplevelser der trods alt også har været. 

Det behøves ikke kun at være svære barndoms vilkår

Der kan være mange årsager til, at oplevelser i barndommen sætter spor til noget, der begrænser ens handlemuligheder i nuet. Man kan f.eks. have oplevelser fra hospitalsbesøg, hvor man har lagt i kuvøse og derfor føler sig alene og forladt i verden. Man kan også have oplevelsen af at være bundet i egen krop og ikke kunne komme fri, hvis man er blevet opereret og evt. delvist er vågnet op under narkosen. Andre oplevelser kan f.eks. også være, at man har oplevet sig afvist af sine forældre ved bestemte begivenheder, og i virkeligheden har det måske forholdt sig anderledes fra forældrenes side. Forældre gør det bedste de kan, men det kan være svært at være der 100 % hele tiden, og derfor er der mange, der har stor glæde af regressionsterapi.

Du kan måske også lide...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *